YLIKYLÄN ERÄ RY

Vuodesta 1958

Ylikylän Erä ry

Ylikylän Erä ry perustettiin vuonna 1958 metsästysmielisten henkilöiden toimesta. Kutsun tilaisuuteen järjesti tiedettävästi Tuomo Tolvanen. Vuoden 1958 lopussa seurassa oli 39 jäsentä, ja ensimmäisen viiden vuoden aikana jäsenmäärä kasvoi lähes kolminkertaiseksi. 60-luvun lopussa seuralla oli jo noin 75 jäsentä, ja sadan jäsenen raja rikkoutui saman vuosikymmenen lopussa.

Seuran jäsenmäärä kasvoi edelleen 70-luvulla, ja vuonna 1983 jäseniä oli jo 195. 80-90-luvuilla jäsenmäärä pysyi melko vakaana 180-190 paikkeilla. 2000-luvulla jäsenmäärä on hiljalleen kasvanut, ja nykyisin seurassa on 229 jäsentä, joista 22 on naisia. Tärkeää on huomata, että uusia nuoria jäseniä on liittynyt seuraan tasaisesti, mikä on edistänyt jäsenistön monipuolisuutta.

Metsästysmaiden osalta seuralla oli perustamiskokouksessaan vuonna 1958 yhteensä 625 hehtaaria. Tämä pinta-ala kasvoi vuoden 1958 lopussa 3045 hehtaariin ja viiden vuoden kuluttua lähes 8700 hehtaariin. 60-luvun lopussa vuokra-alueiden määrä oli jo noin 10800 hehtaaria, ja suurin osa alueista oli yksityisten maanomistajien omistuksessa.Pienriistan metsästyksessä seurassa otettiin käyttöön kiintiöjärjestelmä. Ensimmäisenä vuonna kiintiö oli kaksi yksikköä, ja siihen kuuluivat jänis, metso ja teeri. Kiintiö kasvoi myöhemmin, ja vuonna 1991 päätettiin jättää jänis kiintiöinnin ulkopuolelle. Viime vuosina metsoa ja teertä koskeva kiintiö on vaihdellut kahdesta neljään, ja havulintuja on saanut ampua vuosittain vain yhden.

Hirven metsästys on ollut merkittävä osa seuran toimintaa alusta lähtien. Ensimmäisenä toimintavuonna seuralla oli kaksi hirvenkaatolupaa, ja hirviä metsästettiin aktiivisesti. Hirvikannan vaihtelut ovat olleet osa seuran historiaa, ja lupamäärät ovat vaihdelleet vuosittain. Hirvikannan romahduksen vuoksi vuonna 1996 hirviä ei metsästetty lainkaan, mutta myöhemmin kannan elpyessä lupamäärät kasvoivat.Karhunmetsästys muuttui luvanvaraiseksi vuoden 1993 metsästyslain uudistuksen myötä. Seurassa alettiin järjestää järjestäytynyttä karhunmetsästystä.

Riistanhoito on ollut keskeinen osa seuran toimintaa. Seura on hankkinut vuosittain nuolukiviä riistalle ja osallistunut aktiivisesti pienpetojen pyyntiin. Riistakantojen seuranta on ollut tärkeää, ja vuosittain on laskettu riistaa eri menetelmin.

Ammuntaharrastus on ollut seuran alkuvuosikymmeninä erittäin aktiivista, ja menestystä on tullut erilaisista metsästysampumakilpailuista. Viime vuosina kilpailumenestys on ollut enemmän yksittäisten aktiivisten jäsenten varassa.

Seuralla on myös ollut aktiivisia koiraihmisiä, ja metsästyskoirien rooli on ollut merkittävä osa toimintaa. Koirakokeita ja näyttelyitä on järjestetty aktiivisesti, ja seura on pyrkinyt edistämään koiraharrastusta.

Oma metsästysmaja rakennettiin vuonna 1987 Hoikkalammen eteläpäähän. Tämä metsästysmaja on ollut aktiivisessa käytössä ja sitä on vuokrattu myös seuran ulkopuolisille.

Ylikylän Erä ry on ollut edustettuna metsästysalan eri luottamustehtävissä, ja seuran jäseniä on toiminut alueellisessa riistaneuvostossa, Metsästäjäin Keskusjärjestön piirihallituksessa, Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirihallituksessa sekä riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtajina ja hallituksen jäseninä.

Vuosittaiset juhlat ovat olleet merkittävä osa seuran toimintaa, ja ansioituneita jäseniä on palkittu erilaisin ansiomerkein. Kunniajäsenyyden arvo on myönnetty 15 henkilölle.

Ylikylän Erä ry:n historia on monipuolinen ja rikas tarina metsästyksen, yhteisöllisyyden ja luonnon rakkauden parissa. Seura uskoo vahvasti metsästysseuratoiminnan jatkuvuuteen ja yhteisöllisyyden voimaan myös tulevaisuudessa. Tutustu tarkemmin seuran historiaan ja toimintaan nettisivuillamme! 

Ajankohtaiset asiat

Seuramme järjestää vuoden 2024 kesäkokouksen 4.8.2024 metsästysseuran majalla. Kokous on myös seurattavissa, yhteyksien salliessa, etäyhteyden kautta Teamsin kautta, johon laitamme kutsun.

Vuosikokous järjestettiin 2.3.2024 klo 12:00 Tiaisenpirtillä ja etänä Teams yhteyttä käyttäen.

Vuosikokous lähestyy ja tarkkaa päivää ei ole vielä lyöty lukkoon, mutta tullee olemaan helmi-maaliskuun vaihteessa. Samalla myös lähestyy jäsenmaksujen lähetys. Viime vuodesta oppineena todella monella on vanhoja tietoja järjestelmässä, jolloin laskut menevät harakoille. Laskutus työllistää sihteeriä eniten ja etenkin jos järjestelmissä on väärät...

Peijaiset 2023

18.11.2023

Hirvenmetsästys päättyi seuramme alueella ennätyksellisen nopeasti ja alueelle jäi vahva hirvikanta. Kiitoksena jahdista seura järjestää perinteiset hirvipeijaiset seuralaisille ja maanomistajille 18.11.2023 klo 12-16 välillä Tiaisenpirtillä.