Hae Jäsenyyttä

Ennen varsinaista jäsenyyttä voit hakea koejäseneksi. Alle 18 vuotiaat hakevat nuorisojäsenyyttä. Hakemukset käsitellään vuosi- ja kesäkokouksessa. 

Hakemus tehdään metsorekisterin kautta, johon linkki alla.

Täytä hakemus huolellisesti ja kuvaile itseäsi, omaa osaamistasi talkoiden näkökulmasta, metsästyshistoriasta ja esimerkiksi jos omistat maita/kiinteistöjä ylikylän alueelta. Lisäksi on hyvä mainita mikäli sinulla on seurassa valmiiksi henkilöitä, joka voisi toimia suosittelijana. Koe/nuorisojäseneltä odotamme aktiivisuutta seuran tapahtumissa ja odotamme suosittelijan olevan vastuussa hänen osallistumisestaan. Koe- tai nuorisojäsenyys ei ole tae varsinaisesta jäsenyydestä.

Saat myöhemmin kokouksen jälkeen tiedon hakemuksesta.


Voit täyttää hakemuksen osoitteessa: https://metsorekisteri.metsastajaliitto.fi/verkkolomakkeet/Jasenhakemus/Yhdistys?organisaatio=2402317